Sverige & världen

Energiarbete och cirklar på din ort


Om du/ni känner er tilltalade av Nya Jordens och Heal spirit lounge arbete så är ni välkomna att bjuda in oss till er hemort eller föreslå en önskad kraftplats där du önskat att arbeta med energier.


Kanske känner du till en perfekt plats för retreats och energiarbete, och vill tipsa om den?


Förutsatt att det finns en liten grupp av intresserade deltagare, och att det går ihop ekonomiskt med resor, boende osv. så kommer vi gärna ut i landet och även utomlands för att arbeta energimässigt tillsammans med er! 


Hör av er med intresse så spånar vi tillsammans på möjliga upplägg och format. 


Vi arbetar med kanaliserade energier, multidimensionellt och med många mästare, änglar och galaktiska energier. 


Dessa typer av energiarbete gör jag tillsammans med Magdalena Kay, då vi har detta som ett genemsamt själsligt uppdrag. 

Kontakta oss

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans

Hello world