Quantum Healing Hypnos - QHHT & BQH

Aktuella sessioner & grupper

QHHT - Quantum Healing Hypnosis Technique

Tema Högre livssyfte & unika gåvor - Quantum Healing Hypnos i grupp


BQH - Beyond Quantum Healing 

Grundläggande mindfullness-meditation

NYHET! Quantum Healing Hypnos i grupp / tema galaktiska liv

Mindfulness för ditt fysiska välbefinnande

Från våra medlemmar

Divine Human

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här.

Förbättrat fokus

Någon som säger något snällt om det du gör är ovärderligt. Klicka här för att lägga till ett citat från en kund eller en beundrare.


Läs mer

Lindrad stress och ångest

Någon som säger något snällt om det du gör är ovärderligt. Klicka här för att lägga till ett citat från en kund eller en beundrare.


Läs mer

Ökad medvetenhet

Någon som säger något snällt om det du gör är ovärderligt. Klicka här för att lägga till ett citat från en kund eller en beundrare.


Läs mer

unsplash