QHHT & BQH


Quantum Healing Hypnos

Åsa Miljand är Diplomerad inom både QHHT- Quantum Healing Hypnosis Technique som är Dolores Cannons klassiska regressionshypnos och BQH - Beyond Quantum Healing som skapades av Candace Craw-Goldman som arbetade mycket nära Dolores i många år. 


Quantum Healing Hypnos är ett spännande sätt att utforska våra inre Universum på olika sätt. I dessa sessioner kan du utforska i princip vilka frågeställningar du vill. Hälsa, relationer, frågor om livet - det är bara fantasin som sätter gränserna!


Många utforskar med Quantum Healing Hypnos sin multidimensionella själsliga natur, tidigare liv eller försöker finna svar på mer existentiella frågor. Vem är jag på ett högre plan? Varför har jag valt att komma till jorden i detta liv? Andra söker vägar att läka på olika sätt, både fysiskt, emotionellt och själsligt. Vi har i vårt omedvetna fält enorma resurser till både healing, växande & läkning på alla plan.


Hur går det till? 


Inför sessionen så förbereder du en lista med några frågor/frågeställningar som du vill stlla till dig själv i hypnosen. Jag kommer att vara din guide och ställa dina frågor åt dig, och ditt inre högre medvetande kommer att ge dig svaren. Glömt inte att ta med dig listan till sessionen!


Du kommer sedan att få ligga bekvämt på en massagebänk, mysigt omstoppad med filtar och kuddar. 


Du guidas in i ett djupavslappnat meditativt tillstånd där du får till dig bilder, budskap eller energier osv. Alla är olika och ingen session är den andra lik. Vissa personer känner energier mer än ser bilder, och en del ser tydliga "scener som på en filmduk". Alla har sitt unika sätt att kommunicera med sitt inre, det finns inget rätt eller fel. Detta är en session där du öppnar upp för & lyssnar till din egen inre stora visdom. Tillåt dig att släppa alla förväntningar på resultat, unna dig ett sant möte med ditt inre Universum istället. Oavsett om det känns som "att inget händer" så är det stort nog att stämma möte med sig själv på det här sättet. Det skickar en signal till din själ om att du är redo att lyssna, utvecklas och läka. 


Du kommer inte förlora medvetandet, utan snarare känna dig mer vaken och alert än vanligt. Under hela sessionen så berättar du vad du ser och får till dig, och jag följer dig och guidar dig på din resa.  Många beskriver att de har känt sig väldigt "vakna" under hela sessionen, och en del blir rädda att de inte varit i "hypnos". Det är först när hypnosen avslutas igen som de märker hur pass djupt de faktiskt har gått. 


De allra flesta tycker att sessionen är behaglig, spännande och omtumlande. 


Faktum är att dessa sessioner kan vara väldigt kraftfulla. Det är viktigt att ta hand om sig själv efteråt. 


Ta med dig en mobiltelefon eller dylikt att spela in sessionen med, ofta glömmer vi bort efteråt det som kom till oss under sessionen. Det kan vara väldigt spännande och läkande att lyssna på materialet igen efteråt. 


Att bli "hypnotiserad" & förväntningar


Ordet hypnos är väldigt laddat. Många förväntar sig att någon utanför dem själva skall "göra något magiskt" så att de faller i djup hypnos där de kan minnas allt vad de vill. Tyvärr så fungerar det inte så. Quantum Healing Hypnos kräver en del tillit till vår inre visdom och vår inneboende förmåga att läka. Vi behöver kanske prova på några gånger och öva upp vår förmåga att lyssna till hur just vårt inre Universum kommunicerar med oss. Det krävs mod att våga lyssna inåt och tålamod att lära sig sitt inre språk. 


Bäst blir sessionen om vi kommer utan förväntningar, utan ser det som ett spännande utforskande av oss själva. Våra förväntningar och förutfattade meningar har en tendnes att blockera oss ifrån kontakt med det som verkligen vill komma igenom. 


För vem passar Quantum Healing Hypnos?


Quantum Healing Hypnos passar dig som tycker om att gå inåt och utforska inre bilder och budskap. Sessionen är ett kul, spännande och kraftfullt vertyg för självutforskande. 


Viktig information


Det är viktigt att veta att denna session passar många, men inte alla. Ett fåtal personer har väldigt svårt att gå in i djupavslappnat tillstånd/hypnos. Denna modalitet passar helt enkelt inte för dem. 


Det är helt och fullt ditt eget ansvar att se till att du är lämpad för denna modalitet. Detta innebär att du är medveten om: 


- Det finns inga garantier på resultat eller innehåll. Sessionen blir alltid helt och hållet så som den var menad att bli av ditt högre själv.

- Varken QHHT eller BQH är behandlingar eller terapi! 

- Sessionerna ersätter inte på något sätt läkarbehandling eller psykologisk behandling. 

- Du tar aktivt ansvar för ditt mående innan och efter sessionen. 

- Inget ansvar på det som sker i sessionen kan läggas på utövaren, du tar själv fullt ansvar för att du kan hantera innehållet, formatet och dina egna känslor, tankar och bilder.

- Det är inte tillåtet att boka en session och undanhålla allvarlig mental ohälsa eller diagnoser som tex schizofreni, psykos osv.  Det handlar om din egen säkerhet. 

- Du är medveten om att sessionen endast är menad som ett verktyg för andlig och personlig utforskning. 


Har du svåra trauman eller diagnoser så bör du rådfråga din läkare/terapeut innan du provar hypnos. I vissa fall kan hypnosen förvärra ditt mående.Sessionen erbjuds live 

Ca 2 - 2,5 tim / 2200 krBoka Quantum Healing Hypnos här

Just nu kan du inte boka QHHT och BQH via bokningssidan. 


Sessionerna återkommer senare under våren igen. Tack.