Meditationer, Cirklar & Workshops


Healing Cirkel Direktkanaliserad meditation & multidimensionell healingprocess

Zoom 

Fristående tillfällen med direktkanaliserade meditationer & multidimensionella healingprocesser. Detta är energiarbete för dig som är intresserad av andlig utveckling, ascension och att stå i service till alltet med ditt ljus & din kärlek. En Healing Cirkel där vi tar emot och sänder ut healing till oss själva och världen.

Healing Gathering

Cirkel träff med max 10 deltagare


Direktkanaliserade meditationer & multidimensionella healingprocesser

Varmt välkommen på en kärleksfull Healing Gathering där vi får till oss kanaliserade meditationer, multidimensionella healingprocesser & utför en kraftfull ceremoni tillsammans.


Healing Gathering tar plats i mitt privata hem. Därför finns endast plats för max 10 deltagare. 

May there be PEACE on EARTH

Kanaliserad meditation & energiarbete

Låt oss göra det vi kan för att förankra fredens & fridens frekvenser på vår Jord och i mänsklighetens hjärtan. Låt oss förankra fredens frekvenser både i vår yttre värld & i vår inre.


Direktkanaliserad meditation, healingprocess & djupgående energiarbete för Moder Jords och mänsklighetens högsta bästa. Själslig service för alltet & varandra.

"We are all in this together, parallel souls on a paralell journey of finding meaning and eventually releasing meaning in order to surrender into the One"

- Ram Dass

unsplash