Akashic Records


Soul Realignment®

Åsa Miljand är utbildad Soul Realignment® Practicioner

Level I, II & III.


Akashic Records /Akasha registret brukar beskrivas som ett högre dimensionellt "bibliotek" där all information /energi i Universum finns lagrad. Där finns alla våra tidigare/parallella /framtida liv lagrade som "kapitel i vår egen livets bok". Där finns också det allra högsta inom oss som eviga multidimensionella varelser. Akashic Records är ett gudomligt "quantum space" bortom tid & rum.


Jag upplever Akashic Records som ett gudomligt medvetandefält där kärlek, ljus, healing och visdom finns i överflöd. Att öppna upp för detta fält känns alltid expansivt och bortom ord, det är ett tranceliknande tillstånd.


Jag arbetar med Akasha registret på olika sätt, bland annat genom mina Multidimensionella healingsessioner. En Soul Realignment reading har dock en specifik struktur.


Soul Realignment reading - lär dig mer om din själsliga energi & dina unika gåvor


Jag brukar alltid likna en Soul Realignment reading vid ett "själsligt horoskop" - den har en lite liknande struktur.


Vem är du på själsninvå? I denna läsning får du lära dig mer om dina själsliga energier & unika gåvor som du har kommit till jorden för att uttrycka och leva. En Soul Realignment reading kan hjälpa oss att få syn på vårt högre livssyfte. Den hjälper oss också se var någonstans vi kanske har blockeringar eller kommit ur kurs med vår egen själ, något som påverkar både vårt mående & flödet i våra liv.


Som namnet på denna kraftfulla modalitet antyder så är det viktigt att vi linjerar oss med den vi är som Själ - Soul Re-alignment. När vi lär oss mer om vår själsliga energi så kan vi också linjera oss med den vi Är på ett djupare plan. 


Soul Realignment är en frigörande, helande och kraftingivande läsning - vars syfte är att linjera dig med din själ igen. 


Ofta missar vi vad som är våra egna gåvor och unika talanger som vi är menade att dela med världen. Vi tror att dessa är långt borta ifrån oss, något vi kommer att finna i framtiden. Men egentligen handlar det om att se sig själv utifrån ett högre perspektiv. Kanske är dina gåvor så självklara för dig, att du inte ens märker av dem? Men för någon annan utifrån så kan din energi förändra deras liv! 


Själsliga energier, galaktiskt ursprung & karmiska mönster


En Soul Realignment reading är uppdelad i två delar. I den första delen så går vi igenom dina själsliga energier, gåvor & talanger. Vi går även igenom om det är så att du har med dig energier ifrån andra platser i Universum. 


I del två av läsningen så tittar vi på eventuella blockeringar & karmiska mönster som kanske påverkar dig negativt i detta liv. Obalanser kan dyka upp i en rad olika former, och dessa hindrar oss ofta ifrån att leva våra liv med större frihet och glädje. 


21-dagars healingprocess


Efter din Soul Realignment så får du en hemuppgift. Det ingår en 21-dagars healingprocess som du gör hemifrån för att aktivera din själsliga linjering och frigöra dig ifrån alla blockeringar osv. Denna process tar max 5 minuter per dag men har en mycket stor effekt på din energi! 


Viktigt att känna till


En Soul Realignment kräver många timmars förberedande arbete, det är en mycket omfattande läsning med stora mängder information som skall förmedlas till dig. 


Det är en läsning som man gör en gång och den tar cirka 2 tim att gå igenom. Inspelning ingår. 


Varmt välkommen! 

Soul Realignment®

Ca 2 tim / 1800 kr

Online via Zoom


Betalning & avbokning


En faktura skickas till dig via email inom några dagar efter att du bokat din tid. Fakturan skall vara betald senast ditt bokade datum. Betala enkelt via swish eller bankgiro.


På grund av det tidskrävande förberedande arbetet med dessa läsningar så är bokning bindande & ingen återbetalning ges. 


Blir du sjuk eller får förhinder så går det bra att boka om till en nytt datum. 


Boka Soul Realignment här 

När jag testade Soul Realignment med Åsa blev jag mind-blown över hur träffsäkert det var!


Jag har länge känt mig velig och haft svårt att välja vad jag vill göra i livet.


Efter sessionen med Åsa fick jag den inspiration och det självförtroende jag behövde för att känna att jag har potentialen att bli framgångsrik oavsett vilken väg jag väljer.


De karriärvägar jag känt mig dragen till var precis de vägar Åsa tog upp som exempel på vad som passar mig, utan att vi tidigare hade pratat om det.


Otroligt häftig upplevelse som jag rekommenderar alla som söker svar i livet eller som kanske behöver en liten knuff för att våga ta några nya steg!”


Emma

Soul Realignment online